คำประณาม

คำประณาม: กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงแยกสลายการชุมนุมของประชาชน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังแยกสลายการชุมนุมของประชาชนหน้าบ้าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์เมื่อกลางดึกของวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 นั้นเราขอประณามพฤติกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คมช. ใช้กำลังอาวุธเข้าปล้นชิงอำนาจอธิปไตยของปวงชน ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระและออกประกาศคำสั่งคณะปฎิวัติ ประกาศกฎอัยการศึก จำกัดสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน จัดวางกำลังอาวุธข่มขู่ คุกคาม ประชาชนมิให้ออกมาเรียกประชาธิปไตย ข่มขู่ นักการเมือง ตลอดจนควบคุมการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างเงื่อนไขแห่งความรุนแรงและกดขวัญประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

2. ประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองเคารพกฎหมาย ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนชุมนุมด้วยแนวทางสันติวิธีที่ปราศจากอาวุธ อีกทั้งชุมนุมอย่างเปิดเผย ไม่มีการคลุมใบหน้าและปกปิดซ่อนเร้นจะกระทำการสิ่งใดล้วนนำเสนอเป็นข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นการล่วงหน้าเสมอมา

3. คมช.และรัฐบาลไม่สามารถสืบสวน สอบสวน และเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในกรณี การวางระเบิดกลางเมืองหลวงในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ การลอบวางระเบิดใกล้พระราชวังสวนจิตรลดา การลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี หรือแม้กระทั่งผู้ก่อความรุนแรงในภาคใต้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากสงสัยว่า คมช.และรัฐบาลเป็นผู้สร้างสถานการณ์ รู้เห็นเป็นใจ หรือ ไร้ฝีมือในการควบคุมสถานการณ์กันแน่ และเหตุใด พวกท่านจึงใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร นับพันนาย ใช้แก๊สน้ำตาและใช้กำลังพร้อมด้วยอุปกรณ์แยกสลายการชุมนุมต่อการชุมนุมที่เปิดเผย สันติและปราศจากอาวุธของประชาชน นับเป็นปฎิบัติการที่ไร้เหตุผลและไม่อาจให้อภัยได้

4. สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนมีสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวและสัญชาตญาณแห่งการหลบภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นโดยดาหน้าเข้าแยกสลายการชุมนุมย่อมทำให้มีการต่อสู้ป้องกันตัวซึ่งมิได้กระทำโดยการใช้อาวุธแต่ใช้ก้อนหินและขวดน้ำพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีโล่ป้องกันตัว แต่เจ้าหน้าที่กลับใช้กระบอง โล่และแก๊สน้ำตา ดาหน้าเข้ากระทำต่อผู้ชุมนุมโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆป้องกันตัวเลย การตอบโต้ของผู้ชุมนุมในระดับดังกล่าวนับเป็นการป้องกันตัวตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พึงกระทำได้

5. คมช.และรัฐบาลพึงสำเหนียกว่า การใช้ความรุนแรงในท่ามกลางบรรยากาศที่พวกท่านมีฐานะเยี่ยงโจรปล้นอธิปไตยของปวงชนนั้น มีแต่จะสะสมความเคียดแค้น ชิงชัง ต่อประชาชนที่มีแต่สองมือเปล่า หากท่านไม่ยุติการใช้กำลังเข้าแยกสลายประชานเท่ากับท่านกำลังสร้างเงื่อนไขและสุมไฟแค้นในหมู่ประชาชนและจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ลุกลาม และยากที่จะควบคุมให้สงบได้ เช่นเดียวกับที่ท่านไม่สามารถตอบโต้พวกวางระเบิดในภาคใต้และพวกวางระเบิดกลางกรุง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราต่างไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น

เราขอประณามผู้สั่งการ ผู้บัญชาการและให้อภัยต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย อีกทั้งขอสรรเสริญจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเอาชนะ ของประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยมา ณ โอกาสนี้..

จากทีมงาน ThaksinWordPress

วีดีโอคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปก. ช่วงที่ 1

วีดีโอคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปก. ช่วงที่ 2

แถลงการณ์เนื่องในเหตุการณ์ความรุนแรงหน้าบ้านสี่เสาเทเวศน์

โดย กลุ่มโดมแสบ และ กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.)

จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2550 ที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศน์ นั้น เรา-นักศึกษากลุ่มโดมแสบและกลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.) ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ไปร่วมชุมนุมด้วยในวันนั้น มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1.เราขอยืนยันว่า การชุมนุมดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ตราบใดที่ประเทศไทยยังยืนยันว่าต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตราบนั้นประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยต้องตั้งอยู่บนวิถีทางที่สันติ

2.ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐพยายามกีดกันสกัดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องกีดขวาง เช่น ลวดหนาม จนกระทั่งการใช้แก๊สน้ำตาและพริกไทยเข้าสลายการชุมนุม การตอบโต้ของประชาชนนั้น แม้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม แต่ล้วนเป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันความปลอดภัยให้แก่เพื่อนพ้องผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีทั้งสตรีและคนชรา ขณะที่การใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่กลับเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการแสดงออกในวิถีทางประชาธิปไตย และเพื่อหนุนเสริมอำนาจเผด็จการทหาร

3.ที่มาของการชุมนุมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 ประชาชนที่ไม่ยอมรับในอำนาจจากปลายกระบอกปืนจึงต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังอย่างต่อเนื่อง การใช้กำลังเจ้าหน้าที่รัฐเข้าสลายการชุมนุมของประชาชน จึงเป็นเพียงการข่มขู่ การจัดการความเห็นต่าง เพื่อรักษาอำนาจที่คณะรัฐประหารยึดมาได้เท่านั้น หาใช่เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างที่กล่าวอ้างมาตลอดไม่

4. เราขอแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อเพื่อนผู้ร่วมชุมนุมทุกท่านที่บาดเจ็บและเสียขวัญจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ เพราะหากไม่กระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มาจากการยึดอำนาจรัฐประหาร ก็อาจได้รับความเดือดร้อนในชีวิตไม่ต่างจากที่ประชาชนผู้ต่อต้านได้ถูกกระทำ

5.เราขอสนับสนุนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจเผด็จการรวมทั้งทุกกลุ่มที่ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 50

6.เราขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารจากสื่อมวลชนกระแสหลักที่นำเสนอแต่เพียงมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งการเลือกนำเสนอข่าวสารอย่างไม่เป็นกลางเช่นนี้อาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจ ความเกลียดชัง และบานปลายเป็นความแตกแยกของคนในชาติในที่สุด

7. สุดท้าย แม้ว่าเราจะถูกใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามอีกสักกี่ครั้ง เราก็จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปวงชนแท้จริง เพราะเราเชื่อในสัจจะที่ว่าผู้ใช้ความรุนแรงย่อมไม่ได้รับชัยชนะที่ถาวร แต่พลังบริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชนต่างหากเล่าคือผู้ที่จะได้ครองอำนาจอย่างแท้จริง

ประกาศวันที่ 24 ก.ค.50

กลุ่มโดมแสบ

กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.)

แถลงการณ์ เรื่อง จงยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากกรณีที่มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ เพื่อเรียกร้องให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี จนมีการเผชิญหน้าและมีการใช้ความรุนแรงต่อกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุม จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อกลางดึกคืน วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย ดังเป็นที่ทราบของสาธารณชนโดยทั่วไป นั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มีความเห็นว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง เป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และรัฐต้องมีภาระหน้าที่ในการประกันให้ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพดังกล่าวโดยเสมอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการคัดค้านหรือสนับสนุนรัฐบาล รวมทั้งความคิดเห็นทางการเมืองอื่นๆ

แต่เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่การชุมนุมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา กลับไม่เป็นไปตามหลักการการใช้เสรีภาพในการชุมนุม เนื่องจากมีความพยายามของเจ้าที่ตำรวจที่จะหยุดยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินขบวนไปหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ จนทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนไม่พอใจการกระทำของเจ้าที่ และมีการใช้กำลังกระทบซึ่งกันและกันจนนำไปสู่การสลายการชุมนุม และมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าที่ตำรวจจำนวนมาก

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มีความคิดเห็นว่าเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจนยากที่จะควบคุมและก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากยิ่งขี้น จึงมีข้อเสนอ ดังนี้

๑.ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน เพื่อทำหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

๒.ให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกคนทั้งเจ้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ชุมนุมที่กระทำผิดกฎหมายโดยเร็ว เพื่อผดุงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อไป

แถลง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

 

แถลงการณ์หยุดความรุนแรงและหยุดฉวยโอกาส

จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) นั้น เรามีความคิดและข้อเรียกร้องดังนี้ คือ

1. รัฐได้ใช้สื่อที่ควบคุมโดยเฉพาะโทรทัศน์ออกข่าวฝ่ายเดียวเหมือนเช่นการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ50 ว่า นปก.ใช้ความรุนแรง และเพื่อความเป็นธรรมสื่อต้องเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายนปก. เสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วย จึงขอเรียกร้องให้สื่อสารมวลชนที่รักในสิทธิเสรีภาพและภาระหน้าที่ของสื่อมวลชนจัดให้มีการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง จากหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเพื่อความเป็นธรรม

2.ขอเรียกร้องให้สถาบันทางวิชาการที่เป็นอิสระรวมตัวกันตั้งเป็นคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อช่วยสร้างความกระจ่างแก่ประชาชน โดยมีหลายฝ่ายเข้าร่วมในลักษณะเดียวกับการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) แก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้

3. ขอเรียกร้องให้ประชาชน อย่าใช้อคติและอารมณ์รับข้อมูลด้านเดียวจากสื่อของรัฐและยอมให้รัฐฉวยโอกาสปราบปรามอย่างรุนแรง ต้องพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้านด้วย

4. รัฐต้องไม่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การใช้ความรุนแรงตอบโต้ประชาชน เพราะในฐานะความเป็นรัฐย่อมต้องมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม

5. รัฐต้องอย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้หรือสร้างสถานการณ์เพื่อออกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ…. ซึ่งให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบเผด็จการทหารที่ตกยุคไปแล้วสมัยในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับในนานาอารยะประเทศทั่วโลก

6. ขอเรียกร้องต่อ นปก. ต้องเคลื่อนไหวอย่างยึดหลักสันติวิธีอย่างจริงจังในทุกกระบวนการอย่างรอบด้าน อย่าใช้อารมณ์และเปิดช่องทางให้เผด็จการฉวยโอกาสได้ ซึ่งสังคมไทยจะมิได้รับประโยชน์อันใดเลย ในทางกลับกันจะยิ่งเป็นการกระทำที่เข้าทางของฝ่ายผู้กุมอำนาจด้วยซ้ำไป

ด้วยความเชื่อมั่นประชาธิปไตยและสันติวิธี

กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและธรรมชาติ อีสาน (สสอ.)

สำนักเรียนรู้ประชาธิปไตยท้องถิ่นและปกครองตนเอง ภาคเหนือ

กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ (ปรส.)

กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อประชาธิปไตยประชาชนภาคเหนือ (กปปช.)

กลุ่มปักษ์ใต้เพื่อประชาธิปไตย

แถลงการณ์ประณามผู้สั่งการล้อมปราบสลายการชุมนุมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าบ้านสี่เสา

ตามที่แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) ได้จัดการชุมนุมและเดินขบวนไปยังบ้านสี่เสา เทเวศน์ อันเป็นสถานที่พักของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่พลเอกเปรม หัวหน้าคณะรัฐประหาร 19 กันยา และผู้เป็นต้นเหตุความเลวร้ายทางการเมืองทั้งปวงในรอบกว่าสิบเดือนที่ผ่านมา โดยการชุมนุมและเดินขบวนหลายครั้งที่ผ่านมา นปก.ได้ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัด ไม่เคยปรากฏเหตุรุนแรงอันเกิดจากฝ่าย นปก.เป็นต้นเหตุแม้แต่ครั้งเดียว การชุมนุมและเดินขบวนครั้งนี้ก็เช่นกันที่ นปก.ได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะชุมนุมและเดินขบวนอย่างสันติเช่นที่ผ่านมา แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การบงการของกองทัพที่มีพลเอกเปรมเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเช่นกันในการยั่วยุ สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ นานาให้เกิดความรุนแรง อาทิเช่น การตั้งด่านสกัดอย่างแน่นหนาราวกับว่าประชาชนผู้ชุมนุมเดินขบวนเป็นโจรผู้ร้าย การวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจลขวางเส้นทางเดินขบวนนับพันนาย การวางสิ่งกีดขวาง เช่น รั้ว รั้วลวดหนาม รถขยะ รถฉีดน้ำ รถเครน หรือกระทั่งนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมอย่างป่าเถื่อน การกระทำทั้งหมดของฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างอะไรกับการกระทำต่ออริราชศัตรูในยามสงคราม

แม้ว่า นปก.จะได้พยายามชุมนุมอย่างสงบเพียงใดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงอันเกิดจากการเริ่มต้นของฝ่ายตำรวจได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมเยี่ยงโจรที่ฉวยโอกาสเข้าล้อมปราบสลายการชุมนุมโดยตำรวจปราบจราจลนับพันนายพร้อมอาวุธครบมือทั้งโล่ กระบอง เสปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา ฯลฯ ที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศน์ในช่วงเวลาที่ผู้ชุมนุมได้ทยอยเดินทางกลับบ้านจนเกือบหมด โดยไม่มีการส่งตัวแทนเจรจาหรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ประการใด ผู้ชุมนุมทำได้แต่เพียงการป้องกันตัวและปกป้องแกนนำที่ปราศรัยอยู่บนเวทีอย่างสุดความสามารถ แม้จะใช้ความรุนแรงไปบ้างแต่เป็นความรุนแรงอันมีสาเหตุจากการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ความรุนแรงที่เกิดจากฝ่ายผู้ชุมนุมจึงเป็นความรุนแรงที่เกิดจากแรงกดดันของตำรวจปราบจราจล ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างฉับพลันที่สุจริตชนพึงกระทำ โดยที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเองต่างก็ได้รับบาดเจ็บนับร้อยคน และถูกจับอีกนับสิบคน บางคนถูกจับขณะพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล อีกทั้งยังข่มขู่จะดำเนินคดีกับแกนนำและผู้ชุมนุมอย่างถึงที่สุด

การล้อมปราบสลายการชุมนุมที่หน้าบ้านสี่เสา แท้จริงแล้วมิใช่อะไรอื่นแต่เป็นการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสร้างกระแสกลบการรณรงค์ให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อใส่ร้ายป้ายสี นปก.และประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยว่าต้องการป่วนหรือล้มประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550

พวกเรากลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย กลุ่มรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตย ขอประณามอย่างรุนแรงต่อคมช. และรัฐบาลที่สั่งการให้ตำรวจใช้ความรุนแรงป่าเถื่อนล้อมปราบสลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนอย่าเสนอข่าวด้านเดียวที่บิดเบือนความจริง ขอเรียกร้องให้นานาชาติมีมาตรการกดดันให้เผด็จการทหารไทยลงจากอำนาจโดยทันที ขอเรียกร้องให้ประชาชนผนึกกำลังกันออกมาชุมนุมและเดินขบวนที่ท้องสนามหลวง ขอเรียกร้องให้กลุ่มองค์กรต่างๆออกมาประณามพฤติกรรมป่าเถื่อนในการสลายการชุมนุมของประชาชน และขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนร่วมกันคว่ำรัฐธรรมนูญ 2550

19 สิงหา เข้าคูหา กาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับสืบทอดอำนาจ คมช.

กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย

กลุ่มรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตย

23 กรกฎาคม 2550

 

แถลงการณ์เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร

กรณีการใช้กำลังสลายการชุมนุมของ นปก. หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์

 

สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม นปก. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 จนนำไปสู่การปะทะกันของผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ ทางเครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร  มีความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปนี้

 

1. เราขอยืนยันสิทธิในการเดินขบวน/ชุมนุมทางการเมืองของทุกกลุ่มที่เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผย ไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตาม และสำหรับการเดินขบวนไปยังบ้านสี่เสาเทเวศร์ อันเป็นบ้านพักของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ของกลุ่ม นปก.นั้น เราเห็นว่ามีความชอบธรรม เพราะเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาทั้งก่อนและหลังรัฐประหาร 19 กันยายน ว่า พล.อ.เปรมนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการรัฐประหารในครั้งนี้ เพราะแม้นายสุริยะใส กตะศิลา โฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็ยังเคยยอมรับว่า วันนี้ก็เห็นโดยพฤตินัยได้อย่างชัดเจนว่า พลเอกเปรมใช้อำนาจนั้นผ่าน คปค. ท่านนั่งบัญชาการอยู่ที่บ้านสี่เสาฯ และไม่มีใครคิดว่าท่านจะกล้าทำ หรือไม่มีใครคิดตอนที่นั่งร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ว่า การรัฐประหารครั้งนี้องคมนตรีจะมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยขนาดนี้

 

2. กรณีความรุนแรงในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น การประณามว่าใครก่อความรุนแรงโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการประณามว่าผู้ชุมนุมเป็นพวก ถ่อยเถื่อน โดยไม่พิจารณาว่า การชุมนุมของพวกเขาเป็นสิทธิอันชอบธรรม และสาเหตุที่สำคัญของความรุนแรงในครั้งนี้ คือ การพยายามในการยับยั้งการใช้สิทธิเหล่านี้ การกระทำในลักษณะนี้ นอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งบานปลายไปอีก ดังนั้นเราขอเสนอให้

2.1 สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลทั้งฝ่ายรัฐ ฝ่ายผู้ชุมนุม

2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในฐานองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนต้องตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อสาธารณะ ไม่ใช่ทำหน้าที่ประณามผู้ใช้สิทธิในการชุมนุมโดยไม่มีการสอบสวนใดๆ อย่างการกระทำของ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

3. เราขอคัดค้านการพยายามของรัฐในการใช้เงื่อนไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินหรือการผลักดันกฎหมายความมั่นคงฉบับต่าง ๆ

 

 

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร

24     กรกฎาคม 2550

แถลงการณ์ ขอประณามรัฐบาลเผด็จการที่ใช้ความรุนแรง

 

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน  ขอประณามรัฐบาลเผด็จการทหารที่ใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ ขอเตือนความทรงจำว่ารัฐบาลทหารเถื่อน คือ ผู้ก่อให้เกิดความรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้น ในการใช้อาวุธปล้นประชาธิปไตยแย่งชิงเสรีภาพจากพลเมืองไปอย่างไร้ยางอาย และในการลดพื้นที่เสรีภาพทางการเมืองด้วยการส่งทหารไปสกัดกั้น  และข่มขู่ประชาชนไม่ให้แสดงจุดยืนในจังหวัดต่างๆ

 

เพื่อเป็นการปกป้องประชาธิปไตย  พรรคแนวร่วมภาคประชาชนขอเชิญชวนให้ประชาชนลงคะแนนเสียงคัดค้านรัฐธรรมนูญของทหารที่ลดสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและพยายามสืบทอดอำนาจเผด็จการ นอกจากนี้พรรคแนวร่วมภาคประชาชนขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมคัดค้านร่างกฎหมายความมั่นคง และการใช้กฎอัยการศึกและมาตรการเผด็จการต่างๆของ คมช.

 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตทางการเมือง แต่การทำรัฐประหารและการพยายามสืบทอดอำนาจของเผด็จการเถื่อน  ยิ่งทำให้วิกฤตนี้ร้ายแรงยิ่งขึ้น ในอดีตภาคประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเสียเลือดเนื้อ  เพื่อขยายสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมทางสังคมมามาก แต่กรรมาชีพ ชาวไร่ชาวนา และคนธรรมดาไม่ได้ประโยชน์จากการต่อสู้เพราะส่วนต่างๆ ของชนชั้นปกครอง ไม่ว่าจะเป็นพรรคนายทุน ทหาร หรือพวกอภิสิทธิ์ชนเข้ามาฉวยโอกาสแย่งชิงผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬหรือ๑๔ตุลา

 

ภาคประชาชนต้องเรียนบทเรียนจากอดีต เราต้องร่วมกันสร้างพลังอิสระของขบวนการและเครือข่ายต่างๆที่ไม่หวังพึ่งทหาร อภิสิทธิ์ชน ชนชั้นกลาง หรือพรรคนายทุนอย่างไทยรักไทย หรือผู้สืบทอดมรดกจาก ไทยรักไทย

 

ภาคประชาชนมีภารกิจอันสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปสังคมในช่วงวิกฤตนี้ ทหารหรือข้าราชการระดับสูงไม่มีวันปฏิรูปสังคมได้  และพวกนี้พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนตลอดเวลา ในขณะที่ชนชั้นกลางและนักวิชาการเสรีนิยมได้เผยธาตุแท้ของตนเองด้วยการสนับสนุนเผด็จการและการดูถูกคนจน เราทุกคนในภาคประชาชนต้องรวมพลัง ไม่ว่าจะในรูปแบบเครือข่าย เอ็นจีโอ หรือพรรคของภาคประชาชน ในการผลักดันประชาธิปไตยอันแท้จริง เราต้องรณรงค์เพื่อให้ไทยเป็นรัฐสวัสดิการ ต้องมีการเก็บภาษีก้าวหน้าในระดับสูงจากคนรวยและอภิสิทธิ์ชน เราต้องขยายสิทธิเสรีภาพทางเพศ สิทธิเสรีภาพของชุมชนและชนกลุ่มน้อย และที่สำคัญยิ่งเราต้องผลักดันมาตรการในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดภาคใต้ เช่น  การเรียกร้องให้ถอนทหารและตำรวจออกจากพื้นที่ ยกเลิกกฎหมายเผด็จการ และเปิดทางให้ประชาสังคมในพื้นที่กำหนดอนาคตของตนเองท่ามกลางความเคารพและสมาฉันท์จากพลเมืองในพื้นที่อื่นๆ

 

พรรคแนวร่วมภาคประชาชนขอเชิญชวนทุกท่านที่เห็นด้วยกับจุดยืนเราสมัครเป็นสมาชิกพรรค เราจะได้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปเพื่อสังคมใหม่ ติดต่อกับพรรคได้ที่ pcpthai@gmail.com  ตู้ ปณ. ตู้ ป.ณ.2049 ป.ณ.ฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332 หรือ ติดตามความเห็นกิจกรรมของพรรคได้ที่  www.pcpthai.org

 

ด้วยความสมาฉันท์

พรรคแนวร่วมภาคประชาชน

25      กรกฎาคม 2550

 

 

 

 

Advertisements

11 Responses

 1. ไม่สบายใจเลยที่ astv ออกมาด่าคนที่มีความคิดแตกต่างได้ทุกวันทั้งที่รัฐมีนโยบายความสามัคคีของชาติ ยังไม่พอยังมีการเอาเพลงหนักแผ่นดินมาเปิดแบบไม่น่าจะมายุให้คนไม่สบายใจอีก ไม่ทราบว่าทางรัฐได้ให้ความสนใจสื่อรายนี้หรือเปล่าเราตรองดูดี ดีนะครับผลพวงของเหตูการณืขณะนี้astv ก็มีส่วนทำให้มันเกิดขึ้น แล้วเมื่อไหร่เจ้าของ astv จะได้รับการตัดสินคดีเสียทีนะคะ

 2. สนับสุนนพรรคพลังประชาชน ขับไล่คนมันชั่ว

 3. คำว่าสงตรามตรั้ง สุดท้ายหมายความว่าอย่างไร

 4. ถึงท่านทักสิน ผมชื่อนายชาญณรงค์ ชุมทอง(และไม่ทราบหรอกครับว่าเมลล์นี้จะถึงท่านหรือไม่ แต่อย่างไรผมก็ได้เขียนออกมา) เป็นเสื้อแดงตัวจริง ผมไปทุกนัดที่มีชุมนุม เพียงเพื่อให้ท่านกลับมาผมข้องใจมากว่าเพราะเหตุใด เราถึงได้ยอมแพ้ง่ายดายนัก แม้ว่าเราจะรู้นะครับว่าเราสู้กับอะไร แต่เราเห็นท่านมีประโยชต่อประเทศไทยของเรามากกว่าสิ่งนั้น หัวใจนักสู้ ทราบดีครับว่าต้องมีเหตุผล และต้องเป็นเหตุผลอย่างนั้นเพียงอย่างเดียว เราเสียน้ำตาให้ท่านนะครับ เราเสียใจกับความพ่ายแพ้นะครับ คนอย่างผมเป็นเพียงเซลล์แมนที่เดินทางทั่วทั้งภาคอิสานมาเป็นเวลา ถึงสิบสี่ปีแล้ว รู้จักอิสานมากพอสมควรนะครับ ท่านครับหากว่าผมจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้าง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง นะครับผมขอเสนอตัวโดยที่ท่านมิต้องจ้าง เพราะผมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไม่ได้ครับ ท่านครับ ผมต้องการทราบว่าเราต้องสู้อย่างไรต่อไป และตัวท่านเองต้องสู้ต่อไปนะครับ ท่านครับถ้าท่านหยุดสู้เมื่อไรผมจะแช่งท่านครับ

 5. The comment from Mr,wutigai
  In Thailand all more of people very poor,fro Education,living,chan to learn any thing,but only rich people ,who came from big chan in job in family got to much to corruption,keep alot of mpney, tomade a power ful in society, than use money,for made more power full, for keep them propoty such as land business etc,
  Then they will made more tine to corruption again and again,,,till Thailand now very sad and sad semila as died person,on suel or spirit,
  In Thailand The King he allways said to Thai people who show respest,and said permit to tje King “I do this do that good” but after King went home , that guy gay, chang quily idea or habit, look like Satan,
  One way only to stop this granster only made meting give they food, and try to tell them fro present or reward
  then leave a big big bom,,bom them made body can’t fornd body, that good not need toclean, just use trator swapet soil,
  Thak for give me comment
  mr,wutigai

 6. ในหลวงเป็นเจ้าของประเทศ ทักษิณเป็นแค่ผู้จัดการให้เกิดความเจริญแก่เจ้าของประเทศ รวมถึงประชาชน ทักษิณไม่เคยคิดล้มราชบัลลังท่านก็บอก แสดงว่าท่านรู้บทบาทหน้าที่ของท่านดีอยู่แล้ว แต่พรรคพวกประชาธิปัติ ก้าวขึ้นมาด้วยเกมส์แอบอ้างบารมีกษัตยิ์ แล้วล้มทักษิณว่าเป็นกบฎจะล้มราชบัลลังนอกจากนี้คนพวกนี้จะโตขึ้นไม่ได้จึงต้องใช้วิธีการสกปรก หลอกลวงประชาชน ใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์พรรคพวกตนเอง กู้หนี้จำนวนมาก โดยไม่คิดหาทางออกที่ดีกว่านี้ การที่ประเทศจะโตได้ต้องกู้เงินวิธีเดียวเท่านั้นหรือไม่ถ้า อภิสิทธิ์ทำได้แค่นั้นในการบริหาร ผมผิดหวังท่านบอกตรงๆใครๆก็ทำได้ครับ แค่กู้มาหลอกคนอื่นๆว่าประเทศจะดีแล้วใช่ครับดีตอนมีเงินกู้ ตอนใช้ดอก และเงินต้น ท่านทำอย่างไร ผมเดาไม่ผิดนะ ขึ้นภาษีสารพัดเช่น น้ำมัน เมื่อประชาชนมีผลกระทบจากภาษี หาเงินได้มากเท่าไหร่ แต่โดนเรียกเก็บเพิ่ม ถามว่าอนาคตท่านจะดีขึ้นหรือไม่

 7. ระบอบอำมาตย์คือ ทรราช ชัดเจนแล้วครับท่าน เมื่อวันนี้ไม่ดี อนาคตจะดีหรือไม่ ครับ แล้วใครจะชดใช้กรรม 1.4ล้านๆล่ะครับ ก็พวกเราคนไทยนั่นแหละที่จะชดใช้กรรมวันนี้ เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ดีแล้วรออะไรครับ

 8. ซื้อตำแหน่ง อบต.ด้วยเงิน 1ล้านบาท ได้คืนจากโครงการรัฐ (ไทยร่อแร่) แค่ไม่กี่วันเช่น ขุดคลองให้ราษฏร เป็นเงิน 6 หมื่นแต่จ่ายแต่ค่านำมัน 3000บาท ที่เหลือเจอกันที่ร้านอาหารตอนเย็นๆๆ เศรษฐกิจดีขึ้นจากตัวเลขเงินกู้ 1.4ล้านๆ หมุนเวียนที่เหล้า เบียร์ ที่ใช้เลี้ยงรับรองกันหรือไม่ แต่ความเจริญเกิดแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือไม่ครับ เมื่อใช้เงินกู้หมดใครจะจ่ายเงินต้น +ดอกเบี้ย ครับ ก็คนไทยนั่นแหละครับ รู้อยู่แล้วว่าระบอบอำมาตย์ ไม่ดีในวันนี้ แล้วท่านรออะไรครับ ผลกรรมก็ตกแต่ท่านในอนาคตใช่หรือไม่ถ้าท่านยอมรับกรรมวันนี้ที่ท่านก่อคืออยู่เฉยๆต่อสภาพแวดล้อม/การเมือง โดยที่ไม่คิดตอบโต้หรือทำอะไร ปล่อยให้คนชั่วปกครองท่าน ไม่ต่างอะไรกับควายที่ขุนเลี้ยงไว้ในคอกรอวันที่โตเต็มที่แล้วค่อยขายเชือด ถ้าคุณเป็นคนมีสติปัญญาที่เหนือกว่า คุณควรรู้สึกต่อการกระทำของพวกนี้ที่จ้องแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ช่วยกันตอบโต้แม้ส่วนเล็กๆที่ท่านทำได้ มีสติพิจารณาเข้าหา รวมกลุ่มคนที่เป็นพวกที่ท่านคิดว่าดีไว้ พูดคุยแจ้งข่าว ประณาม การกระทำชั่ว แล้วรอฮีโร่แก้ไขปัญหาให้คนส่วนรวมด้วยจิตที่เป็นกุศลจริงๆๆ ดูง่ายๆครับคนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น ท่านพิจารณาสิ่งรอบข้างออกหรือไม่ ในปัจจุบันคนแบ่งเห็นกันได้ชัดเจนมากแล้ว

 9. รัฐบาลชุดนี้ขึ้นอำนาจโดยขาดความชอบธรรม อันใครๆไม่ควรข้องเกี่ยวกิจกรรมใดๆกับคนชั่ว เพราะจะนำผลกรรมชั่วมาให้
  การกระทำของคนชั่ว ย่อมมาจากความคิดของคนชั่ว แกนนำคนเสื้อแดงไม่เคยดึงในหลวงเกี่ยวข้องการเมือง มีแต่คนเสื้อเหลือง กับ รัฐบาลประชาธิปัตย์เท่านั้นที่คิดใส่ร้ายผู้อื่น โดยเหตุผลว่าคนเสื้อแดงขัดขวางผลประโยชน์ของพรรคพวกตนใช่หรือไม่ โดยดึงเอาบารมีในหลวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการใส่ร้ายเสื้อแดงว่าจะล้มราชบัลลังภ์ ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงไม่ยอมรับ เพราะพวกเราไม่ได้คิดแบบที่รัฐบาลคิดชั่ว ถ้าไม่มีเสื้อแดงคานอำนาจอำมาตย์ ป่านนี้อำนาจรัฐบาลสามารถสั่งปลด/ยึดทรัพย์ใครก็ได้อยู่แล้วแม้แต่…การใส่ร้ายผู้อื่นเป็นการกระทำของคนชั่ว ที่มุ่งหวังอะไรบางอย่างที่คิดไว้แต่ยังไม่สมหวังสูงสุดจึงยังไม่ลงจากอำนาจ ทั้งที่ประชาชนไม่ยอมรับ รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป้าหมายของรัฐบาลเห็นแล้วว่าไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เห็นประชาชนที่เดือดร้อนมาชุมนุมก็กล่าวหาว่ามาสร้างความวุ่นวาย อย่างนี้หรือบุคคลที่ทำงานเพื่อประชาชน
  รัฐบาลคนเป็นล้านมาขับไล่ ยังไม่ลงอำนาจ หน้าด้านจริงๆ

 10. เสื้อเหลือง เสื้อชมพู เสื้อหลากสี เสื้อขาว ป๋าเปรม อภิสิทธิ์ และพวกร่วมงานรัฐบาลบริหารประเทศคือคนๆเดียวกัน แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงแค่คำพูด แต่ขาดกระทำที่จริงใจเป็นกุศลจิต มีผลทำให้ในหลวงและประชาชนเป็นทุกข์ เพราะจิตของผู้จงรักภักดีมีอกุศล มีผลประโยชน์แอบแฝง เติมไปด้วยความโลภ หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ ผู้บริหารประเทศชั่ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: